Payroll


Gewijzigde releasedatum: Visma.net Payroll versie 116 geplaatst op 14 november 2018

14 november 2018

De releasedatum van Visma.net Payroll versie 116 was gepland op 13 november. Per abuis is de release echter niet geplaatst. De release zal woensdagavond 14 november alsnog geplaatst worden. Onze excuses voor het... Lees verder »

Digipoort: Extra onderhoud donderdag 13 september

10 september 2018

Digipoort: Extra onderhoud donderdag 13 september Geachte heer, mevrouw, Vanwege extra onderhoud op donderdag 13 september van 18:00 uur tot 00:00 uur zijn de onderstaande berichtstromen niet beschikbaar:... Lees verder »

Vastgelopen OLAP veroorzaakt problemen bij importeren salariscomponenten

12 juli 2018

U kunt mogelijk problemen ervaren bij het importeren van salariscomponenten. Dit probleem wordt veroorzaakt als een OLAP-service geblokkeerd is. Dit kunt u controleren in Applicatiebeheer - Systeeminstellingen -... Lees verder »

Admin vervangt Settings

28 juni 2018

Per 4 juli a.s. worden er wijzigingen doorgevoerd in het Visma.net Platform. Enige tijd geleden is voor het onderhoud van gebruikers de module ‘Admin’ geïntroduceerd op Visma.net. Op termijn zal deze... Lees verder »

Cao Woondiensten - Eenmalige uitkering juni 2018

12 juni 2018

Is in uw organisatie de cao Woondiensten van toepassing? Dan hebben uw werknemers in juni 2018 recht op een eenmalige uitkering. In dit artikel vindt u belangrijke informatie over de (pro... Lees verder »

Update over de performance

11 juni 2018

Geachte klant, In de afgelopen maanden hebben wij helaas van verscheidene klanten moeten vernemen dat de performance van Visma.net onvoldoende is. Wij zijn gedurende deze periode onophoudelijk bezig geweest deze... Lees verder »

AVG webinar terugkijken

22 mei 2018

Vorige week hebben onze Product Manager en Product Owner tweemaal het webinar ‘AVG aanpassingen in Talent’ georganiseerd. Bijna tweehonderd klanten hebben zich hiervoor ingeschreven en aan de sessies... Lees verder »

Update AVG - Velden en data m.b.t. persoonlijke informatie worden verwijderd

26 april 2018

Welke gegevens mag u niet meer registreren onder de AVG? En hoe helpen wij u hierbij? Dagelijks krijgen wij van onze klanten vragen met betrekking tot de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG). In... Lees verder »

Update AVG - E-mailen van privacygevoelige gegevens

28 maart 2018

Een loonstrook e-mailen, mag dat nog? Dagelijks krijgen wij van onze klanten vragen met betrekking tot de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG). In de afgelopen periode hebben wij meerdere... Lees verder »

Visma.net Community

27 maart 2018

Vandaag is voor Visma.net een link naar Visma Community toegevoegd. Elke gebruiker ziet nu op Visma.net Home een knop met de naam Community. Visma Community is een klantenkanaal voor al onze internationale... Lees verder »

De SIVI verzuimstandaard uitgelegd

26 maart 2018

Binnenkort leveren wij de SIVI verzuimstandaard op voor de communicatie tussen onze software en arbodiensten. Op dit moment zijn wij druk doende de bètaversie middels pilots in de praktijk te testen. Op korte... Lees verder »

ISAE 3402 Verklaring 2017

2 maart 2018

Mocht u voor uw accountantscontrole ons ISAE 3402 rapport nodig hebben, dan kunt u het rapport downloaden vanuit de Kennisbank. Hiervoor dient u te zijn ingelogd in Service Cloud. Klik hier voor de link... Lees verder »

Update AVG - Bewaartermijnen van documenten en data

19 februari 2018

Bewaartermijnen van documenten en data Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming definitief van kracht. In het kader van deze wet voeren wij aanpassingen door in de software, om de... Lees verder »

Bedragen cao VVT en GGZ 2018

25 januari 2018

In de Salarisinformatie cao VVT en GGZ 2018 zijn premies en bedragen opgenomen die op grond van de cao jaarlijks worden aangepast. In Visma.net Payroll zijn op dit moment nog niet alle... Lees verder »

Nieuwsbrief loonheffingen 2018

1 december 2017

De belastingdienst heeft de Nieuwsbrief loonheffingen 2018 (Uitgave 2) gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief downloaden via de link:... Lees verder »

Hoe bereidt Visma zich voor op de GDPR/AVG?

13 oktober 2017

Hoe bereidt Visma zich voor op de GDPR/AVG? Graag voorzien wij u van een officieel statement rondom de werkzaamheden van Visma op het gebied van de GDPR/AVG. Dit is een vertaald extract van het origineel.... Lees verder »

Digipoort: storing 13-07-2017

13 juli 2017

Digipoort: storing Momenteel kunt u hinder ondervinden bij het aanleveren van berichten aan de Digipoort Financieel. Informatie van Logius geeft aan dat de aangeleverde berichten wel worden verwerkt, maar... Lees verder »

Updates

Fouten in loonaangifte Premie sectorfonds / Premie Ufo

Onlangs heeft de Belastingdienst de controle van de loonaangiften aangescherpt. De aangescherpte...

Lees verder »

Visma Connect release

U heeft dit misschien al gelezen in het inlogscherm van Visma. ‚ÄčOp 2 mei (vanaf 14:00...

Lees verder »

Onderhoud Aangifte

Wegens onderhoud aan onze server zal het donderdag 6 april vanaf 17:00 niet mogelijk zijn loon-...

Lees verder »