Eenmalige crisisheffing van 16%


geld2

Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige crisisheffing betalen van 16% over het loon uit
tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een medewerker hebben
betaald, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. Deze eenmalige heffing moet € 500 miljoen
opleveren, ‘als extra bijdrage van de hogere inkomens aan het oplossen van de
begrotingsproblematiek’.

De eenmalige crisisheffing over hogere inkomens is een werkgeversheffing, een pseudo-eindheffing. Uitgangspunt voor de heffing is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat de werknemer over 2012 bij de werkgever heeft genoten: als dat loon meer bedraagt dan € 150.000, is de werkgever over dat meerdere 16% extra belasting verschuldigd. Die heffing komt naast de reguliere loonheffing die al in 2012 heeft plaatsgevonden; deze eindheffing komt dus (anders dan een gewone eindheffing) niet in de plaats van de reguliere heffing. De werkgever moet de heffing afdragen in het aangiftetijdvak waarin het op 31 maart 2013 genoten loon valt.

In de eindejaarsversie van Talent en Salaris, namelijk 17.50.00, zal de mogelijkheid ingebouwd worden om deze crisisheffing te kunnen toepassen. Verdere informatie vindt u in de releasenotes van versie 17.50.00.

« Terug naar Salaris

Reacties

Nog geen reacties.

Reactieformulier

Reactieformulier

Updates

Gebruik strategische informatie uit beoordelingscyclus

De koppeling van individuele resultaten aan organisatiedoelen ontbreekt bij meer dan de helft...

Lees verder »