Service


Op het Service Center van Visma in Amersfoort ondersteunen onze medewerkers de gebruikers en beheerders van Talent & Salaris, Visma.net (Payroll/HRM/Financials) en DBS Financieel. Een team van experts zit klaar om u te ondersteunen bij vragen over dagelijks gebruik, inrichting, wijzigingen en/of storingen in onze software.

Disciplines
Het Service Center is onderverdeeld in een drietal disciplines; 1e lijn support, 2e lijn support en technisch support.

1e lijn support verwerkt alle inkomende cases via ons online klantenportaal Service Cloud en beantwoordt binnenkomende telefoontjes. Gebruikersvragen en eenvoudige vragen met betrekking tot inrichting worden direct beantwoord. Storingsmeldingen worden hier opgevangen en geanalyseerd waarna ze door worden gezet naar de 2e lijn. De meer complexe of uitgebreide inrichtingsvragen worden uitgevoerd door een (support) consultant.

2e lijn support pakt de meer complexe vragen over van de 1e lijn. Hun taak is om storingsmeldingen te beoordelen en te kwalificeren. Als blijkt dat het in de huidige software kan worden opgelost dan koppelen ze dit terug via de 1e lijn. In andere gevallen zetten ze de storingsmelding door naar onze afdeling Ontwikkeling waar het in een release of in een patch moet worden meegenomen.

Technisch support ondersteunt bij de installatie of integratie van onze software in uw IT omgeving. De vraagstukken die hier worden behandeld zijn erg divers. Denk hierbij aan de installatie op uw hardware en integratie met Office, Exchange en andere software.

Bereikbaarheid
U kunt het Service Center bereiken via ons gratis servicenummer 0800-0033.
Via de knop Service Cloud op deze servicesite krijgt u toegang tot uw eigen Support portal met een overzicht van al uw geregistreerde cases. U kunt hier ook nieuwe cases aanmaken.